Bestuur

Erevoorzitter
Hare Excellentie Shefali Razdan Duggal, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland*

Voorzitter
De heer drs. J. Smit
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland

Penningmeester
De heer mr. J.C.G.M. Bakker
Algemeen econoom bij het Bisdom Rotterdam

Ambtelijk secretaris
Mw. mr. S.K. (Sheila) Turabaz
Beleidsadviseur Kabinet van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland

Bestuursleden

Mevrouw E.E. Lieben
Regionaal commandant brandweer Haaglanden en voorzitter veiligheidsdirectie veiligheidsregio Haaglanden

Mevrouw mr. drs J.W.E. Spies
Burgemeester van Alphen aan den Rijn

Luitenant-generaal der mariniers F.V. van Sprang
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Mevrouw J.M. van Zanen-Nieberg
Voorzitter van het bestuur van NOC*NSF

Drs. P.M.M. Heijnen
Voormalig wethouder van Den Haag, lid van de Tweede Kamer en bestuursvoorzitter van het ROC Mondriaan


*De buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland is qualitate qua erevoorzitter van het bestuur, maar geen bestuurder in statutaire zin

De bestuurders van het Carnegie Heldenfonds ontvangen geen beloning. Wel kunnen zij “reis- en verblijfkosten in rekening brengen voor het bijwonen van vergaderingen en voor het instellen van onderzoeken in het belang van en in verband met het doel van de stichting”.

RSIN dan wel fiscaal nummer van de Stichting Carnegie Heldenfonds: 28 74 374