Doelstelling en missie

Stichting Carnegie Heldenfonds (opgericht in 1911) heeft het doel heldenmoed te bevorderen. Het Carnegie Heldenfonds reikt onderscheidingen uit aan mensen die met gevaar voor eigen leven het leven van een ander hebben gered, of hebben geprobeerd dat te doen. Ook mensen die met gevaar voor eigen lijf en goed het leven van een ander hebben gered, of dat geprobeerd hebben, komen voor een onderscheiding in aanmerking.

Het Carnegie Heldenfonds staat voor één van de meest bijzondere vormen van burgerschap: het redden van andermans leven.

De stichting kent een lange geschiedenis en is onderdeel van een wereldwijd netwerk van ‘Carnegie stichtingen’, opgericht geïnspireerd op de Schots-Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie, die in 1904 een stichting oprichtte voor de nabestaanden van hulpverleners bij een mijnramp.