Veelgestelde vragen

Vraag: Wanneer kom je in aanmerking voor een Carnegie-medaille?

Antwoord: Onder het kopje ‘Hoe draag ik een held voor?’ staat vermeld aan welke criteria iemand moet voldoen, wil hij of zij in aanmerking kunnen komen voor een medaille van de Stichting Carnegie Heldenfonds, en hoe je iemand kunt aanmelden.

 

Vraag: Wanneer krijgt een redder een bronzen of zilveren medaille of een legpenning?

Antwoord: Voor een bronzen of een zilveren medaille geldt dat iemand met gevaar voor eigen leven het leven van een ander heeft gered of heeft geprobeerd te redden. Naast de medailles kent het fonds ook een bronzen legpenning. Die kan toegekend worden aan mensen die met gevaar voor eigen lijf en goed voor anderen in de bres zijn gesprongen. De uiteindelijke beslissing om wel of geen medaille toe te kennen wordt genomen door het bestuur.

 

Vraag: Hoe lang duurt het voordat een medaille wordt toegekend nadat een aanvraag is ontvangen?

Antwoord: Er wordt altijd naar gestreefd de procedure zo snel mogelijk te doorlopen, maar het fonds is daarbij deels afhankelijk van derden, zoals de leverancier van de medailles. Het vervaardigen van de medailles kost nou eenmaal enige tijd. Tussen het indienen van een aanvraag en een bestuursbesluit liggen in de regel ongeveer 3 à 4 maanden.

 

Vraag: Kan ik ook mondeling, eventueel telefonisch, een held aanmelden?

Antwoord: Nee, dat kan alleen schriftelijk, het formulier is te vinden onder ‘meld een held’.

 

Vraag: Krijgen redders jonger dan 18, ongeacht hun leeftijd, ook een medaille of legpenning?

Antwoord: Dat is mogelijk. Maar aan zeer jeugdige redders wordt in plaats daarvan of daarnaast ook wel een cadeau (herinneringsgeschenk) gegeven. Dat gebeurt dan in overleg met ouders of verzorgers.

 

Vraag: Hoe komt het Carnegie Heldenfonds aan zijn inkomsten?

Antwoord: Bij de oprichting van de Stichting Carnegie Heldenfonds in 1911 heeft Andrew Carnegie $ 200.000,- ter beschikking van het fonds gesteld. De enige inkomsten van het fonds zijn sindsdien de opbrengsten van de belegging van dit bedrag.