Historie

De Stichting Carnegie Heldenfonds is opgericht geïnspireerd door Andrew Carnegie, een rijke Schots-Amerikaanse staalmagnaat. In 1904 vond in de buurt van Pittsburg een vreselijke mijnramp plaats die waarbij 178 mensen om het leven kwamen. Twee mannen die bij de ramp slachtoffers probeerden te redden kwamen ook om het leven. Zij lieten een vrouw en jonge kinderen achter. Dat was voor de rijke Andrew Carnegie aanleiding om ‘The Carnegie Hero Fund Commission’ voor Noord-Amerika in het leven te roepen, en hij schonk de stichting bij de oprichting 5 miljoen dollar.

Het doel van de stichting was: hen, die met gevaar voor eigen leven anderen het leven hebben gered, of ernstige pogingen daartoe hebben aangewend, te bevrijden van geldzorgen die het gevolg zouden zijn van hun heldenmoed, door het aan hen of hun nabestaanden verlenen van tijdelijke (financiële) ondersteuning.

Tussen 1908 en 1911 werden wereldwijd soortgelijke zelfstandige fondsen opgericht die hetzelfde doel hadden. Toen na de Tweede Wereldoorlog de sociale voorzieningen in Nederland verbeterden heeft de Nederlandse stichting besloten zich voornamelijk te richten op het onderscheiden van personen die met gevaar voor eigen leven het leven van anderen hebben gered of pogen te redden.