Stichting Carnegie Heldenfonds

In 1904 vond in de buurt van Pittsburg een mijnramp plaats die aan 178 mensen het leven kostte. Daarbij lieten ook twee mannen bij reddingspogingen het leven, hun vrouw en jonge kinderen achterlatend. Dat was voor Carnegie aanleiding om ‘The Carnegie Hero Fund Commission’ voor Noord-Amerika in het leven te roepen, met een door hem geschonken stichtingskapitaal van 5 miljoen dollar. De opdracht van de stichting was: hen, die met gevaar voor eigen leven anderen het leven hebben gered, of ernstige pogingen daartoe hebben aangewend, te bevrijden van geldzorgen die het gevolg zouden zijn van hun heldenmoed, door het aan hen of hun nabestaanden verlenen van tijdelijke (financiële) ondersteuning.
Met hetzelfde doel werden in de periode 1908-1911 soortgelijke geheel zelfstandige fondsen in het leven geroepen in Groot-Brittannië, zijn geboorteland, maar ook in andere Europese landen, zoals Nederland. In ons land werd de Stichting Carnegie Heldenfonds in 1911 gesticht.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de sociale voorzieningen in ons land beter en is het doel van de stichting aangepast in de zin dat het accent meer is komen te liggen op het onderscheiden of belonen van personen die met gevaar voor eigen leven het leven van anderen hebben gered of pogen te redden.

Wat doet het heldenfonds in Nederland?

Het fonds dient zich uiteraard te houden aan het doel dat Andrew Carnegie beoogde en zoals dat in de statuten van de stichting is beschreven. Zoals gezegd zijn er in de loop van de jaren wel wat andere accenten gelegd. Maar de hoofdzaak is nog steeds:
het verlenen van onderscheidingen en beloningen aan mensen die met gevaar voor eigen leven het iemands leven hebben gered of dat hebben geprobeerd te doen.
Inmiddels kunnen ook personen die met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres zijn gesprongen onderscheiden worden. Lees hierover verder bij “Medailles en bronzen legpenningen”

Sponsors

nh1816-logo