Medailles en bronzen legpenningen

Volgens de statuten van de stichting kan aan degenen die met gevaar voor eigen leven het leven van anderen hebben gered of dat hebben geprobeerd, een medaille of een andere onderscheiding worden toegekend.

Daarnaast kan aan hen of hun nabestaanden zonodig een uitkering in geld worden verleend.
Jeugdigen (tot ongeveer 18 jaar) die het leven van iemand hebben gered zonder zelf in levensgevaar te hebben verkeerd, kunnen in aanmerking komen voor een herinneringsgeschenk.

medailles1

Soorten medailles

De stichting kent twee soorten medailles: de zilveren en de bronzen.
Het bestuur bepaalt welke medaille aan een redder wordt toegekend. Hier zijn geen algemene regels voor. Per geval wordt dat bepaald, natuurlijk ook rekening houdend met gelijke of vrijwel gelijke reddingen in het verleden. Het spreekt vanzelf dat de zilveren medaille minder vaak wordt toegekend dan de bronzen. In de statuten staat dat ‘de belangrijkheid van het verrichte feit’, de redding dus, van belang is.

Met ingang van 2005 is het bovendien mogelijk om aan personen die ‘met gevaar voor eigen lijf en goed voor anderen in de bres zijn gesprongen’ een bronzen legpenning toe te kennen.
voorkant achterkant
Die wordt, evenals bij de medailles, vergezeld door een ‘loffelijk getuigschrift’, een bewijs van moedig gedrag.

Het bestuur heeft hiertoe besloten om ook waardering te kunnen uiten voor mensen die voor anderen opkomen en daarbij zelf gevaar lopen. Dit hoeft geen levensgevaar te zijn. Ook hoeft het geen levensreddende actie te zijn.
In alle gevallen ontvangen de redders een ‘loffelijk getuigschrift‘ van het bestuur.