Wat doet het heldenfonds in Nederland?

Het fonds dient zich uiteraard te houden aan het doel dat Andrew Carnegie beoogde en zoals dat in de statuten van de stichting is beschreven. Zoals gezegd zijn er in de loop van de jaren wel wat andere accenten gelegd. Maar de hoofdzaak is nog steeds:
het verlenen van onderscheidingen en beloningen aan mensen die met gevaar voor eigen leven het iemands leven hebben gered of dat hebben geprobeerd te doen.
Inmiddels kunnen ook personen die met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres zijn gesprongen onderscheiden worden. Lees hierover verder bij “Medailles en bronzen legpenningen”.

Sponsors

nh1816-logo