3 helden in Arkel ontvangen bronzen draagmedaille

Maandag 13 november reikte Commissaris van de Koning Jaap Smit drie bijzondere waarderingen uit. Behulpzame jongeren ontvingen deze waardering voor hun heldhaftige optreden bij een ongeval in Arkel. Zij werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun kordate en moedige actie.

Kjeld Hoogeveen, Patrick Evertse en Fleur Donk ontvingen een bronzen draagmedaille met bijbehorend loffelijk getuigschrift van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Deze bekroning werd aan hen toegekend nadat zij begin dit jaar direct te hulp schoten toen een man onwel werd en naast het perron op het spoor terecht kwam. Met elkaar haalden zij net op tijd de man van het spoor en brachten hem in veiligheid terwijl de trein naderde. Judith Bogaard-Monster was ook betrokken bij de heldendaad, maar kon bij de uitreiking niet aanwezig zijn.

Burgemeester Segers sprak zijn waardering voor het viertal uit: ”Ik ben blij dat deze redders direct actie ondernamen toen ze zagen dat hun hulp nodig was. Deze alerte jongeren verdienen terecht een onderscheiding.“