Uitreiking bronzen draagmedaille voor het redden van een leven na bootongeluk tijdens de Volvo Ocean Race

Op dinsdag 22 november heeft burgemeester Sybrand Buma de bronzen draagmedaille en het loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt aan dhr. Klaas Visser. De uitreiking vond plaats in de Oranjezaal van het Stadhuis in Leeuwarden.

Op 28 juni 2018 vond in Scheveningen de Volvo Ocean Race plaats. In de Scheveningse haven waren allerlei activiteiten georganiseerd om het einde van de race te vieren. Met RIB-boten (stevige opblaasbare boot) konden aanwezigen rondleidingen krijgen over het water, om zo de wedstrijdboten van dichterbij te kunnen bekijken. Tijdens het rondvaren in de buitenhaven werd één van de RIB-boten overvaren door een stalen speedboot. Alle inzittenden van de RIB-boot werden overboord geslagen. Eén persoon overleefde dit ongeluk niet.

Eén van de opvarenden was de heer Klaas Visser. Hij belandde in het koude water en zag dat iemand op zijn buik in het water dreef. Meneer Visser draaide de betreffende persoon om en hield hem al watertrappelend langere tijd boven water. Met gevaar voor eigen leven heeft meneer Visser hiermee de andere persoon het leven gered. Dit was een heldendaad die waardering verdiende.

De door meneer Visser geredde persoon was dhr. Arjen van der Stoel. Hij raakte ernstig gewond en lag een aantal weken in het ziekenhuis in coma. Het is dankzij het heldhaftige optreden van dhr. Visser dat hij het ongeluk heeft overleefd.

Het bestuur van het Carnegie Heldenfonds heeft besloten om aan dhr. Visser de bronzen draagmedaille en het loffelijk getuigschrift toe te kennen. Burgemeester Buma noemde in zijn toespraak het optreden van dhr. Visser een heldendaad en sprak zijn grote respect hiervoor uit. Voor de daad van dhr. Visser was veel moed nodig! Het was de burgemeester een eer om de draagmedaille en het getuigschrift aan dhr. Visser te mogen overhandigen.

Het Carnegie Heldenfonds staat voor één van de meest bijzondere vormen van burgerschap: het redden van andermans leven. Een onderscheiding kan worden toegekend als men met gevaar voor eigen leven, het leven van een andere heeft gered of ernstige pogingen heeft ondernomen om dat te doen. Ook kan een onderscheiding worden toegekend als men met gevaar voor eigen lijf en goed, zonder gevaar voor eigen leven, voor een ander in de bres is gesprongen. De stichting Carnegie Heldenfonds werd opgericht in 1908 door de Schotse filantroop Andrew Carnegie, die een bedrag van ruim 50 miljoen dollar beschikbaar stelde om helden te belonen. Sindsdien zijn duizenden onderscheidingen uitgereikt aan mensen die het leven van anderen hebben gered.