17 November is het Nationale Heldendag!


Op 17 november 2017 wordt voor de derde keer de Nationale Heldendag georganiseerd. Vanuit verschillende invalshoeken wordt op deze dag aandacht geschonken aan dapperheid en heldenmoed als bijzondere uitingen van goed burgerschap. Het thema is: “Er schuilt een held in iedereen”.

Helden eren is onderdeel van een cultuur van omzien naar elkaar. Juist in deze tijd is het van groot belang deze vorm van goed burgerschap onder de aandacht van de bevolking te brengen. Dit vanuit het besef dat burgers zich meer “mede-eigenaar” van de samenleving dienen te voelen dan slechts “klant”.

De Nationale Heldendag is een initiatief van het bestuur van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Inmiddels is de organisatie verbreed en verlenen diverse instanties hun medewerking, zoals de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Dit jaar wordt een bijeenkomst voor genodigde georganiseerd ter ere van de Nationale Heldendag. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Madurodam.
Tijdens de bijeenkomst worden enige helden gedecoreerd die veelal met gevaar voor eigen leven zich hebben ingezet voor een medeburger. Daaronder zijn dit jaar ook jonge kinderen, die tevens vanuit het Madurodam Kinderfonds in het zonnetje worden gezet. Ook is er muziek en geven inspirerende sprekers hun visie op dapperheid en heldenmoed. Voorafgaand aan de bijeenkomst van de Nationale Heldendag op het plein voor Madurodam bij het standbeeld van George Maduro een bijeenkomst zal plaatsvinden voor kinderhelden, georganiseerd door Madurodam.