Echte Heldenverhalen

In de aanloop naar de Nationale Heldendag 2019 worden een aantal gedecoreerde helden en hun bijzondere verhalen uitgelicht. Het eerste heldenverhaal is die van Thom Groenen uit Vught, hij ontving vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon voor zijn heldhaftige optreden bij een spoorwegovergang. 

‘Achteraf stortte mijn wereld even in.’ Op 7 maart 2019 kwam Thom Groenen uit Vught met zijn fiets bij een spoorwegovergang. ‘Het was heel raar weer die dag, met zon, regen en wind. Een vrouw die me op haar scooter tegemoet reed, zag niet dat de slagboom naar beneden kwam, waardoor ze er tegenaan klapte en viel. En met een vreemde manoeuvre schoof ze door op de spoorbaan. Er kwam op volle vaart een intercity aan, dus gooide ik mijn fiets en rugtas op de grond om de vrouw te helpen. Ze lag met haar voet onder de scooter waardoor het me niet lukte om haar overeind te krijgen. Toen heb ik haar aan haar jas naar het andere spoor gesleept. Voor de scooter was ik te laat.’

‘Toen de trein voorbij was, hielpen andere omstanders de vrouw overeind. Veel mensen kwamen naar me toe en zeiden dat ik een held was, maar het kwam niet binnen. Ik was in een shock en voelde me verdrietig en boos. Eigenlijk kan ik het nog steeds niet helemaal bevatten, maar ik vind het de normaalste zaak van de wereld om mensen te helpen.’

‘Ik wist dat ik een onderscheiding zou ontvangen, waardoor ik zelf kon kiezen wie er bij de uitreiking aanwezig zouden zijn. Het werd een informele en gemoedelijke uitreiking met een paar mooie woorden van de burgemeester.’