Geslaagde Nationale Heldendag 2019 in de Glazen Zaal

Groepsfoto – Bas Kijzers fotografie

Tijdens de Nationale Heldendag 2019 stond de maatschappelijke bewustwording rondom heldenmoed en dapperheid centraal en werden helden geëerd en gedecoreerd. Op deze feestelijke bijeenkomst kreeg Joop Weeren (76 jaar, woonachtig in Ooij) een van de hoogste burgerlijke onderscheidingen in Nederland opgespeld: de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge reikte deze bijzondere onderscheiding namens de Koning uit. Joop Weeren heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn heldhaftige optreden tijdens een woningbrand bij zijn buurman. Ook drie andere helden hebben voor hun aandeel bij deze reddingsactie een onderscheiding ontvangen vanuit het Carnegie Heldenfonds. In totaal zijn zeven helden onderscheiden voor hun bijzondere en dappere heldendaden.

Bjorn van der Putten (20 jaar) en Yannick van der Putten (18 jaar) probeerden de brandende woning van hun buurman te betreden door de ruit van de woning en  bij de voordeur in te slaan. Aan de achterzijde van de woning heeft Marcel Eijkhout (51 jaar) vervolgens de ruit ingeslagen en is begonnen met het blussen van de brand. Doordat  Joop Weeren de hoofdgaskraan wist dicht te draaien kon het vuur geblust worden en waren de hulpdiensten in staat het slachtoffer uit de woning te halen. Zonder ingrijpen van deze helden had het slachtoffer het waarschijnlijk niet overleefd.

Tijdens de toespraak van Hugo de Jonge sprak hij de helden toe en zei hij ‘’misschien heeft u alleen geen moment nagedacht over uw eigen veiligheid toen u in de bres sprong voor het leven van een ander, en dat maakt u juist tot held”. In het bijzonder richtte hij zich tot Joop Weeren. Nadat Joop op het podium geroepen werd, zei Hugo de Jonge: ”het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt u de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons te verlenen. Ik zal u nu de bijbehorende versierselen opspelden”. Luid applaus volgde. Joop Weeren heeft de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons ontvangen vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden. De broers Bjorn en Yannick van der Putten hebben evenals Marcel Eijkhout de bronzen legpenningen van het Carnegie Heldenfonds ontvangen uit handen van voorzitter van het Carnegie Heldenfonds en tevens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit.

Joop Weeren krijgt de onderscheiding van vicepremier en minister VWS Hugo de jonge- Bas Kijzers fotografie

Naast onderscheidingen van het Carnegie Heldenfonds en de Kanselarij, heeft de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ook drie helden onderscheiden voor een heldhaftig optreden. Twee buitenschilders die in hun auto een regenbuitje af zaten te wachten, hoorden geschreeuw en zagen een auto op de kop in de Groenburgwal in Amsterdam landen. Zonder Aarzelen gingen zij te water om de personen uit de auto te bevrijden. Het lukte ze in eerste instantie de bestuurder te bevrijden. Een tweede poging van de schilders en een derde omstander om de bijrijder te bevrijden mislukte. De aangesnelde hulpdiensten lukte dit wel en zij bevrijdden de bewusteloze Franse vrouw uit de auto waarna zij gereanimeerd moest worden. Voor het heldhaftige optreden van deze drie helden ontvingen zij de zilveren penningen van de KMRD.

De vierde editie van de Nationale Heldendag was een groots succes. Op de mooie, intieme locatie van de Glazen Zaal in Den Haag eerde een volle zaal gasten onze Nederlandse helden. Gastsprekers spraken lovende woorden en de landelijke media besteedde veel aandacht aan het onderwerp. Ben je benieuwd naar de fragmenten? Hieronder staat een lijst van diverse radio en tv programma’s en geschreven media en die aandacht hebben besteed aan de Nationale Heldendag 2019. Alle foto’s van de Nationale Heldendag kun je hier terugkijken.

TV:

Radio:

Geschreven media: