Tijd voor MAX zet helden in het zonnetje

Maandag 23 november ontvangt Tijd voor MAX de helden die onlangs een prestigieuze onderscheiding hebben gekregen. De helden zijn gedecoreerd vanuit het Platform Heldenwaardering, bestaande uit de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Carnegie Heldenfonds en de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De helden en de voorzitters van de platformorganisaties zitten maandag 23 november aan tafel bij Martine van Os en Sybrand Niessen. Tijd voor MAX is elke werkdag om 17.10 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Elk jaar ontvangen tijdens de Nationale Heldendag verschillende helden een onderscheiding. Dit jaar is er, in verband met de coronamaatregelen, helaas geen officiële ceremonie, waarbij de helden de onderscheiding krijgen uitgereikt. Tijd voor MAX en het Platform Heldenwaardering hebben echter besloten om de helden alsnog in het zonnetje te zetten. Juist in deze coronatijd is immers omkijken naar elkaar urgenter dan ooit. De onderscheiden helden zitten, evenals de voorzitters van de platformorganisaties, aan tafel in de studio bij Martine van Os en Sybrand Niessen. De helden delen hun verhaal en gaan terug naar de plek waar de heldendaad heeft plaatsgevonden.

Met de onderscheidingen worden mensen geëerd die op een bijzondere manier meehelpen om de samenleving veilig te houden. Door het jaar heen krijgen verschillende helden, die – vaak met gevaar voor eigen leven – het leven van een medeburger hebben gered, een onderscheiding. Elk jaar worden er indrukwekkende verhalen ingestuurd door bijvoorbeeld burgemeesters en getuigen of betrokkenen van een heldendaad. Een jury beslist vervolgens wie de penning krijgen.

Op het podium staat maandag 23 november Renee van Bavel. Zij zingt, speciaal voor de helden, een bijzonder lied.

Tijd voor MAX
Maandag 23 november
Om 17.10 uur op NPO 1
www.maxvandaag.nl

Facebook.com/TijdvoorMAX | Twitter.com/TijdvoorMAX | Instagram.com/TijdvoorMAX | #TijdvoorMAX