Uitreiking onderscheidingen ter gelegenheid van Nationale Heldendag 2020

Bekijk hier de uitzending van 23 november 2020

De viering van de Nationale Heldendag heeft dit jaar een andere invulling gekregen dan de voorgaande vier edities. Geen gezamenlijke bijeenkomst met een ceremonie waarin onderscheidingen werden uitgereikt vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de Stichting Carnegie Heldenfonds. De maatregelen voor de beteugeling van  het coronavirus leidden dit jaar tot een andere opzet van de door het Platform Heldenwaardering  te organiseren Nationale Heldendag.

De uitreiking van de onderscheidingen aan de helden heeft in de afgelopen weken in een drietal gemeentehuizen verspreid  over het land plaatsgevonden met op 23 november het tv-programma Tijd voor MAX met deze helden als middelpunt. Het persbericht vertelt hierover meer.

Vanuit de Stichting Carnegie Heldenfonds hebben Jelle Stoker, Jouke Wobma en Johann Velkers uit handen van hun burgemeester Tjeerd van der Zwan de zilveren draagmedaille en het loffelijk getuigschrift ontvangen. Deze helden hebben op 18 augustus 2020 een automobilist uit een brandende auto gered. Dit gebeurde bij ‘het klaverblad’ in Heerenveen.

Giel de Koning

Bij Koninklijk Besluit is aan Giel de Koning uit Gemert-Bakel, door tussenkomst van de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons toegekend. Deze koninklijke onderscheiding is hem uitgereikt door burgemeester Michiel van Veen. Giel heeft zijn overbuurvrouw begin 2020 uit haar brandende huis gered.

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma van de gemeente Leeuwarden heeft aan Eric Schipper (nog geen foto beschikbaar) de zilveren medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt. Deze held heeft op 17 april 2020 een baby uit de Leeuwarder stadsgracht gered.