‘Wij als aanvragers zijn u eveneens erkentelijk voor de toegekende onderscheiding’

Jo en Jon van Dinteren
Foto: BN De Stem
Jo en zijn zoon Jon van Dinteren in Scotts Head, New South Wales, Australië

Stichting Carnegie Heldenfonds
Betr: toekenning onderscheiding aan de heer Jo van Dinteren.

Hank, 5 februari 2016,

Geachte heer de Vries,
ln 2013 vroegen wij een onderscheiding aan voor de heer Jo van Dinteren voor betoonde
heldenmoed tijdens de Watersnoodramp in 1953. Tot onze grote vreugde werd onze aanvraag door uw bestuur gehonoreerd.
Zoals u kunt lezen in bijgevoegd kranten-artikel ging de uiteindelijke uitreiking van de medaille niet over rozen. Het belangrijkste is uiteindelijk dat de medaille de heer van Dinteren heeft bereikt. lk heb inmiddels telefonisch contact met hem gehad (hij is nog steeds woonachtig in Australië) en hij is u zeer erkentelijk voor de toegekende onderscheiding.
ln de regionale en zelfs de landelijke pers is er uitgebreid aandacht geweest voor de toekenning van de onderscheiding, niet in het minst omdat de publicatie kon samen vallen met de 63-jarige herdenking van de watersnoodramp.
Wij als aanvragers zijn u eveneens erkentelijk voor de toegekende onderscheiding.
Vriendelijke groet,
Namens Ton en Tony de Wit

Ton de Wit